Privacy Policy 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Hondenschool DoXXS Parkstad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.doxxsparkstad.nl
Diergezondheidscentrum Zuid Limburg
Heideveldweg 8
6414 XL Heerlen
+31 (0) 6 155 255 27

Angela Bruynswyck is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondenschool DoXXS Parkstad. Zij is te bereiken via info@doxxsparkstad.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Hondenschool DoXXS Parkstad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan DoXXS Parkstad verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
  • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  • Gegevens van uw hond (Naam, geboortedatum, ras, geslacht)

Doel van verwerking
Hondenschool DoXXS Parkstad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hondenschool DoXXS Parkstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. DoXXS Parkstad hanteerd als bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor de wettelijk vastgestede periode.

Beeldmateriaal
Tijdens de cursussen kunnen foto's of film opnames worden gemaakt van u en uw hond. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor promotiedoeleinden zowel op de website van Hondenschool DoXXS Parkstad als ook op de Facebookpagina van DoXXS Parkstad. Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en het niet op prijs stelt dat dit beeldmateriaal gedeeld wordt met derden, zal de wens van deze persoon worden gehonoreerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hondenschool DoXXS Parkstad verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken.
Hondenschool DoXXS Parkstad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website optimaal functioneren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenschool DoXXS Parkstad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doxxsparkstad@nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagd DoXXS Parkstad een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. DoXXS Parkstad zal zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hondenschool DoXXS Parkstad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
 
Hondenschool DoXXS Parkstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@doxxsparkstad.nl

Deze Privacyverklaring is van toepassing sinds 01-06-2021 tot nader order